ShoutWiki:Käyttöehdot

ShoutWiki — ilmaise itseäsi ja tule kuulluksi!
Siirry valikkoon Siirry hakuun

Tervetuloa ShoutWikiin! Ennenkuin teet mitään wikeissämme (olipa se sitten uuden wikin aloittaminen tai muokkaus nykyiseen wikiin), sinun tulee lukea ja hyväksyä seuraavat ehdot.

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT LÄPI HUOLELLISESTI ENNEN PALVELUJEN KÄYTTÄMISTÄ. TÄLLE SIVUSTOLLE PÄÄSTESSÄÄN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ MITÄ TAHANSA SIVUSTON OSAA TAI SISÄLTÖÄ TAI PALVELUJA (KUTEN JOKAINEN MÄÄRITELLÄÄN ALEMPANA) SIVUSTOLLA, HYVÄKSYT TULEVASI NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN SITOMAKSI. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA NÄITÄ EHTOJA, SITTEN ET VOI PÄÄSTÄ TÄLLE SIVUSTOLLE TAI KÄYTTÄÄ SISÄLTÖÄ TAI MITÄ TAHANSA SIVUSTON PALVELUJA. SHOUTWIKIN HYVÄKSYNTÄ NIMENOMAISESTI EDELLYTTÄÄ, ETTÄ HYVÄKSYT KAIKKI NÄMÄ EHDOT, POISSULKIEN KAIKKI MUUT EHDOT; JOS NÄMÄ EHDOT LASKETAAN SHOUTWIKIN TEKEMÄKSI TARJOUKSEKSI, HYVÄKSYNTÄ NIMENOMAISESTI RAJOITTUU NÄIHIN EHTOIHIN.

Muutokset käyttöehtoihin

ShoutWiki varaa yksinoikeuden muuttaa käyttöehtoja tai korvata käyttöehtoja milloin tahansa. Jos muutokset ovat olennaisia muutoksia käyttöehtoihin, ShoutWiki huomauttaa sinua julkaisemalla tiedoitteen Sivustolla tai postituslistalla. Mikä lasketaan "oleelliseksi muutokseksi", sen päättää yksin ShoutWiki, hyvässä tahdossa ja maalaisjärkeä sekä kohtuullista arvostelykykyä käyttäen. Olet vastuussa näiden muutosten tarkistamisesta ja tutustumisesta kyseisiin muutoksiin. Palvelujen käyttösi kyseisten huomautusten jälkeen lasketaan muutettujen käyttöehtojen hyväksymiseksi.

Palvelut

ShoutWiki pitää yllä ShoutWikiä ja muita wikiprojekteja. ShoutWiki tarjoaa ilmaista wiki-isännöintiä (mainoksin maksettua) internet-ryhmille muokattavaksi ja käytettäväksi. ShoutWikin sisältö on saatavilla jokaiselle internetin käyttäjälle hupi- ja hyötytarkoituksiin.

Sisältö

ShoutWiki on palveluntarjoaja eikä ota vastuuta kolmansien osapuolten tallentamasta sisällöstä. ShoutWikin wikit tarjotaan "sellaisenaan". ShoutWiki ei ole vastuussa wikin tai minkään tietyn sisällön saatavuudesta. Sinun tulisi olla tietoinen siitä, että wikit ovat yleisön muokattavissa ja siten saattavat sisältää milloin vain sopimatonta sisältöä. Kaikki käyttö, joka perustuu ShoutWikin tarjoamaan sisältöön tulee olla yhteensopiva sen wikin lisenssin kanssa. Useimmat ShoutWikin sivustot ovat saatavilla GNU Free Documentation License-lisenssin tai Creative Commons-lisenssin ehtojen mukaisesti.

Kaikki sisältö, jota tallennat tai julkaiset missä tahansa ShoutWikin wikissä tulee olla yhteensopiva asiaankuuluvan lisenssin kanssa eikä sen tule loukata toisen henkilön henkistä oikeutta tai rikkoa mitään tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita omistuisoikeuksia. Sellaista sisältöä ei tule tallentaa, joka rikkoo mitä tahansa sovellettavaa lakia, sisältäen paikalliset, valtiolliset, kansalliset ja kansainväliset lait. Ymmärrät, että ShoutWiki ei valvo eikä ole vastuussa Sisällöstä, joka on tehty saataville Palvelun kautta ja että Palvelua käyttämällä saatat altistua Sisällölle, joka on loukkaavaa, epäsiveellistä, harhaanjohtavaa tai muuten kyseenalaista. Lisäksi missään olosuhteissa ShoutWiki ei ole vastuussa millään tavalla mistään Sisällöstä tai menetyksestä tai vahingosta tuotetun, sähköpostitse lähetetyn tai muuten Palvelun kautta saatavaksi tehdyn Sisällön käytöstä johtuen.

Tunnustat, että ShoutWiki ei esikatsele tai hyväksy Sisältöä, mutta että ShoutWikillä on oikeus (muttei velvollisuutta) oman harkintansa mukaan kieltäytyä, poistaa tai siirtää mitä tahansa sisältöä, joka on saatavissa palvelun kautta, käyttöehtojen rikkomisen takia tai muusta syystä johtuen.

Vahingonkorvaukset

Vapautat ShoutWikin, sen kumppanit, tytäryhtiöt, asiakkaat, myyjät, virkailijat ja muut henkilökunnan jäsenet vastuusta etkä pidä heitä vastuussa vahingoista tai kustannuksista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien maksut ja kustannukset), jotka johtuvat (i) mistä tahansa kolmannen osapuolen tekemästä väittämästä tai vaatimuksesta, joka koskee Sivuston tai Palvelujen käyttöäsi, sinun tai minkä tahansa tunnustasi käyttävän kolmannen osapuolen toimesta tehtyä käyttöehtojen rikkomusta tai toisen henkilön tai oikeushenkilön immateriaalioikeuksien tai muun oikeuden loukkaamista.

Takuuvastuuvapaus

Ymmärrät, että ShoutWiki ei valvo, eikä sillä ole velvollisuutta ryhtyä toimiin liittyen siihen, mitkä käyttäjät voivat käyttää Sivustoa tai Palveluja, mitä vaikutuksia Sisällöllä voi olla sinulle, miten saatat tulkita Sisältöä, tai mitä toimia saatat tehdä Sisällölle altistumisen seurauksena. Vapautat ShoutWikin kaikesta vastuusta, mikä johtuu Sivuston tai Palvelujen kautta saadusta Sisällöstä.

Sivusto tai Palvelut saattavat sisältää tai johdattaa sinut sivustoille, jotka sisältävät tietoa jotka jotkin ihmiset saattavat kokea loukkaavaksi tai sopimattomaksi. ShoutWiki ei ole vastuussa mistään sisällöstä, joka on tai jonne on päästy Sivuston tai Palvelujen kautta ja ShoutWiki ei ole vastuussa eikä vastaa Sivuston tai Palvelujen sisältämän tai niiden kautta saadun materiaalin tietojen oikeellisuudesta, tekijänoikeuksien noudattamisesta, laillisuudesta tai säädyllisyydestä.

PALVELU, SISÄLTÖ JA SIVUSTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JOKO NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA, MUKAAN LUKIEN, ILMAN RAJOITUSTA, OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. JOTKIN OSAVALTIOT EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA EPÄSUORIEN TAKUIDEN KESTOSTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

Muutokset wikeihin

ShoutWiki varaa oikeuden sulkea, siirtää, yhdistää tai uudelleennimetä wikin mistä tahansa syystä. ShoutWikiä ei tule pitää vastuullisena mihin tahansa muutokseen, keskeytymiseen tai lopettamiseen, koskipa se mitä tahansa wikiä tai koko palvelua.

Mainostaminen

Mikä tahansa wiki voi näyttää mainoksia ja/tai sponsoroitua hakukenttää. Vain virallisia ShoutWikin mainoksia voidaan näyttää. Yksikään käyttäjä ei saa lisätä mainoksia, joita ShoutWiki ei ole hyväksynyt. Yksikään käyttäjä ei saa poistaa mainoksia tai sponsoroituja hakuominaisuuksia wikistä niin, että muut käyttäjät eivät voi nähdä mainoksia

ShoutWiki ei ole vastuussa ulkoisesti tarjottujen mainosten sisällöstä. Mainosten sisältö voi olla tekijänoikeuslain tai muiden omaisuusoikeuksien ja lakien suojelema eikä tulisi olettaa sen olevan saatavilla GNU Free Documentation License-lisenssin tai minkään muun lisenssin ehtojen mukaisesti. ShoutWiki ei tule koskaan näyttämään pop-up-mainoksia.

Linkit

Palvelut voivat tarjota tai kolmannet osapuolet voivat tarjota linkkejä muihin World Wide Web-sivustoihin tai -resursseihin. Koska ShoutWikillä ei ole valvontavaltaa näihin sivustoihin ja resursseihin, ymmärrät ja hyväksyt sen, että ShoutWiki ei vastaa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta ja ei suosittele eikä se ole vastuussa tai vastaa mistään Sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista tai käytettävissä tällainen sivustoihin tai-resursseihin. Ymmärrät ja hyväksyt lisäksi sen, että ShoutWiki ei vastaa tai ole vastuussa, suoraan tai välillisesti, kaikista aiheutuneista tai väitetyistä vahingoista tai menetyksistä jonkin tällaisen Sisällön, tavaroiden tai saatavien palveluiden tai resurssien käytöstä.

Tekijänoikeusvalitukset

Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja kiellämme käyttäjiä tallentamasta, julkaisemasta tai muuten välittämästä ShoutWikin verkkosivustolla tai palvelussa mitään materiaalia, joka loukkaa toisen osapuolen immateriaalioikeuksia. Kun olemme saaneet asianmukaisen ilmoituksen epäillystä tekijänoikeuden loukkaamisesta, kuten tekijänoikeuskäytännössämme kuvataan, poistamme nopeasti tai eväämme pääsyn oletettuun loukkaavaan materiaaliin ja irtisanomme toistuvien tekijänoikeuslakirikkojien tunnukset kuten tässä kuvataan ja Digital Millenium Copyright Act-lain mukaan.

Jos uskot, että jokin materiaali Sivustolla loukkaa tekijänoikeutta, jonka omistat tai jota hallinnoit, voit lähettää kirjoitetun huomautuksen kyseisestä loukkauksesta nimetylle edustajallemme. Katso tekijänoikeuskäytäntömme saadaksesi lisätietoja kuinka ilmoittaa tekijänoikeusrikkomuksista.

Käyttäjien riidat

Olet yksin vastuussa toimistasi muiden ShoutWikin käyttäjien kanssa. Varaamme oikeuden, mutta meillä ei ole velvoitetta, valvoa riitoja sinun ja muiden käyttäjien välillä.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen

Käyttäjätiedot on talletettu palvelimille Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Ainoat tiedot, jotka sinun tulee antaa, on käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimesi ei tarvitse olla oikea nimesi. Näin ollen mitään henkilökohtaisia tietoja, jotka päätät antaa, ei ole pakko antaa. ShoutWikin sivustot eivät ole tarkoitettu alle 13-vuotiaiden lasten käyttöön eivätkä niitä voi käyttää alle 13-vuotiaat lapset. Voit muuttaa sähköpostiosoitettasi henkilökohtaisissa asetuksissasi. Jos päätät antaa oikean nimen henkilökohtaisissa asetuksissasi, se tulee olemaan julkisesti näkyvillä. Kuitenkin, tämä kenttä on vapaaehtoinen eikä kenelläkään ole mitään pakotetta antaa oikeaa nimeään.

Tietoa palvelinlokeistamme saatetaan varastoida ja käyttää tilastotietojen keräämiseen käyttäjistä ja sitä voidaan käyttää selvittämään ovatko yksi tai useampi käyttäjä sama henkilö väärinkäytösten sattuessa. Näihin tietohin kuuluvat IP-osoitteesi ja yksityiskohtaisia tietoja selaimestasi. Selaimesi tulee sallia evästeiden käyttöönotto (*.shoutwiki.com:in toimesta), jotta voit kirjautua sisään ShoutWikiin. Jos et tee tunnusta mihinkään wikiin, sinun ei tarvitse hyväksyä evästepyyntöjä tältä sivustolta.

Sisäänkirjautumattomien käyttäjien muokkaukset näkyvät käyttäjän IP-osoitteen alla muokkaamiensa artikkeleiden sivuhistorioissa ja myöskin muissa paikoissa ympäri sivustoa, sisältäen tarkkailulistat ja tuoreet muutokset sekä sellaisista sivuista tehdyt ulkoiset syötteet.

Vastaukset

Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki kysymykset, kommentit, ehdotukset, ideat, palautteet tai muut tiedot Sivustosta tai Palvelusta ("Vastaukset"), joita ShoutWiki sinulle tarjoaa eivät ole luottamuksellisia ja tulevat olemaan ShoutWikin yksinomaisuutta. ShoutWiki tulee omistamaan yksinoikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, ja omaa rajoittamattoman oikeuden näiden Vastausten käyttöön ja levittämiseen mihin tahansa, kaupalliseen tai muuhun, tarkoitukseen ilman tunnustusta tai korvausta sinulle.

Irtisanominen

ShoutWiki voi lopettaa tai keskeyttää kaikki Palvelut ja käyttäjätunnuksesi välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta, jos rikot mitään ehtoja tai edellytyksiä käyttöehdoissa. Kun käyttäjätunnuksesi on irtisanottu, oikeutesi käyttää Palveluja loppuu välittömästi. Jos haluat irtisanoa käyttäjätunnuksesi, voit yksinkertaisesti lopettaa Palvelujen käytön. Kaikki käyttöehtojen säännökset, joiden luonteen perusteella tulisi säilyä voimassa irtisanomisen jälkeen säilyvät voimassa, mukaan lukien rajoituksetta, omistus-määräykset, takuuvastuuvapauslausekkeet, korvaukset ja vastuunrajoitukset.

Muuta

Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja ShoutWikin välillä Sivuston ja/tai Palvelun käyttöä koskien, korvaten kaikki aiemmat sopimukset sinun ja ShoutWikin välillä Sivuston tai Palvelun käyttöä koskien. ShoutWikin epäonnistuminen käyttää tai panna täytäntöön mitään näiden käyttöehtojen oikeutta tai määräystä ei kumoa kyseistä oikeutta tai määräystä kyseisessä tai muussa tapauksessa.

Jos jokin tämän sopimuksen määräys tai oikeus on pätemätön, loput tästä sopimuksesta pysyvät täysin voimassa. Jos mikä tahansa näiden käyttöehtojen säännös todetaan lainvastaiseksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sitten se säännös katsotaan erotetuksi näistä käyttöehdoista eikä se saa vaikuttaa pätevyyteen ja kaikkien jäljellä olevien määräyksien täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Englanninkielisten käyttöehtojen johtoasema

Mikäli käyttöehtojen käännökset eroavat englanninkielisestä versiosta, englanninkielinen versio on sitovampi.