ShoutWiki:Tekijänoikeudet

ShoutWiki — ilmaise itseäsi ja tule kuulluksi!
Siirry valikkoon Siirry hakuun

Tämä sivu on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Mikäli käännös eroaa alkuperäistekstistä, englanninkielinen teksti on velvoittava.

Ellei toisin ole mainittu, ShoutWikin sivustojen teksti on lisensöity Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 (Ei sovitettu) -lisenssin (CC-BY-SA) mukaisesti. Tämä tieto, mukaan lukien sivustoilla, jotka saattavat käyttää toista lisenssiä, on mainittu sivuston alareunassa sekä muokkaussivulla.

ShoutWikin keskuswiki

Tärkeät linkit: s:ShoutWiki Hub:Text of Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License
Aiheesta muualla: CC-BY-SA 3.0 -lisenssin tiivistelmä, CC-BY-SA 3.0 -lisenssin teksti

Kaikki muokkaukset ShoutWikin keskuswikiin on lisensöity Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Ei sovitettu -lisenssin (CC-BY-SA) mukaisesti. Hyväksyt tämän, kun luot, lisäät tai muokkaat sisältöä ShoutWikin keskuswikissä.

Oletustekijänoikeudet ShoutWikissä

Kuten ShoutWikin keskuswiki, ja ellei toisin ole mainittu, kaikki uudet ShoutWikiin luodut wikit on automaattisesti lisensöity CC-BY-SA-lisenssin mukaisesti. Tämä lisenssitieto löytyy wikin alareunasta.

Muut vapaat lisenssit

Tietyissä tapauksissa wikit voidaan siirtää CC-BY-SA-lisenssistä toiseen vapaaseen lisenssiin, mikäli selkeä ja ytimekäs syy annetaan ShoutWikin henkilökunnalle. Ota yhteyttä ShoutWikin henkilökuntaan ja kerro vapaan lisenssin nimi sekä syyt, joiden vuoksi ShoutWikin tulisi harkita muutosta.

Tekijänoikeuden alaiset wikit

Wikieillä, jotka on luokiteltu ShoutWikissä joko yksityisiksi tai kouluwikeiksi (ts. "premium" tai "maksulliset" wikit) on oikeus olla tekijänoikeuden alaisia wikin luontihetkellä. Jos premium-wikisi luotiin oletuksena olevan CC-BY-SA-lisenssin alaisuuteen ja muuttuneiden olosuhteiden vuoksi wikisi tulisi olla tekijänoikeuden alainen, ota yhteyttä ShoutWikin henkilökuntaan ja lähetä tarvittavat oikeudelliset asiakirjat lisenssimuutoksen mahdollistamiseksi.

Vapaa käyttö ja muut kuin tekstitiedostot

Vapaasti lisensöidyt tai tekijänoikeudettomat kuvat ovat vahvasti suositeltuja ShoutWikissä.

Muun kuin tekstisisällön ShoutWikissä ei tulisi olettaa olevan saatavilla samalla lisenssillä kuin siihen liittyvä teksti. Muussa kuin tekstisisältössä ShoutWikin wikeissä tulisi olla kuvaus, joka kertoo sovellettavan lisenssin ja mahdolliset muut lisenssitiedot (kuten tekijä, jne.). Katso median kuvaussivu nähdäksesi yksityiskohdat tietyn mediatiedoston lisenssistä.

Jos tallennat tiedostoja ShoutWikiin, sinun tulee mainita tiedoston lähde, tekijät, ja mahdolliset tekijänoikeustiedot, mikäli tarpeen. Yksittäiset yhteisöt voivat tarkentaa ja laajentaa vaatimuksia tiedostotallenuksiin mallineita käyttämällä, mikäli ne päättävät niin. Varmistamalla, että ei-vapaiden, muiden kuin tekstitiedostojen lisenssit on esitetty oikein, autat välttämään mahdollisesti myöhemmin ilmaantuvia ongelmia.

Tekstin tuominen muualta

Jos haluat tuoda tekstiä, jonka olet löytänyt muualta, tai jonka olet tuottanut yhdessä muiden kanssa, voit tehdä sen vain, jos se on saatavilla ehdoilla, jotka ovat yhteensopivia sen wikin lisenssin kanssa, jonne tekstiä tuodaan, joka on todennäköisesti CC-BY-SA-lisenssi. Jos wikisi käyttää toista lisenssiä, niin tuotavan tekstin tulee olla yhteensopiva wikisi lisenssin kanssa.

Työtä, johon sinulla ei ole tekijänoikeutta, tai joka ei ole saatavilla tällä lisenssillä, ei tule lisätä ShoutWikiin. Jos nämä työt lisätään ShoutWikin wikiisi, niin varmista, että tekstin mukana on asianmukaiset asiakirjat, jotka osoittavat tekijänoikeuden haltijan antaneen sinulle tarvittavat luvat tekstinsä/työnsä uudelleenkäyttöön.

Jos tuot tekstiä yhteensopivalla lisenssillä, joka vaatii tekijän mainitsemisen, sinun täytyy, kohtuullisella tavalla, mainita tekijä(t). Milloin tällainen maininta on yleensä tehty sivuhistoriassa (kuten ShoutWikin sisäinen kopioiminen), on riittävää mainita tekijä muokkausyhteenvedossa, joka merkitään sivuhistoriaan, tuodessasi tekstiä.

ShoutWikin sisällön käyttäminen

Esimerkki maininnasta käyttäessäsi ShoutWikin sisältöä omalla sivustollasi:

Tämä artikkeli käyttää materiaalia artikkelista "Naboo" Jedipediasta ShoutWikissä ja se on lisensöity Creative Commons Nimeä-JaaSamoin -lisenssin mukaisesti.

Jokaisella ShoutWikin sivustolla on mainittu tieto, minkä lisenssin alainen teksti on, joka löytyy yleensä wikin alareunasta. On omalla vastuullasi ymmärtää lisenssi ja toimia sen mukaisesti. Ulkoisista lähteistä peräisin olevassa tekstissä saattaa olla ylimääräisiä vaatimuksia, joita ei ole käsitelty tällä sivulla.

Käyttäessäsi uudelleen ShoutWikin sisältöä, joka on julkaistu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin -lisenssin mukaisesti, sinun täytyy mainita tekijät joko sisällyttämällä a) hyperlinkki (mikäli mahdollista) tai osoite sivu(i)lle, jo(i)ta hyödynnät, b) hyperlinkki (mikäli mahdollista) tai osoite vaihtoehtoiseen, vakaaseen kopioon verkossa, johon on vapaa pääsy ja joka noudattaa lisenssiä sekä mainitsee tekijät vastaavalla tavalla kuin tällä sivustolla, tai c) luettelo kaikista tekijöistä. (Kaikista tekijäluetteloista voidaan suodattaa pois erittäin pienet tai epäoleelliset muokkaukset.). Jos teet muokkauksia tai lisäyksiä käyttämällesi sivulle, sinun täytyy lisensoida se Creative Commons Nimeä-JaaSamoin -lisenssin version 3.0 tai myöhemmän mukaisesti. Lisätietoja varten katso CC-BY-SA-lisenssin teksti.

Wikin ulkopuolista sisältöä (esimerkiksi sähköpostit, IRC-keskustelut, wikin ulkopuoliset foorumit, jne.) ei tule olettaa julkaistuksi tällä lisenssillä, ellei näin ole erikseen mainittu. Tämän tyyppistä sisältöä tulee käyttää vain asianosaisten antamalla luvalla.

Rikkomukset

Mikäli uskot kohdanneesi tekijänoikeusrikkomuksen, ota yhteyttä osoitteeseen copyrights@shoutwiki.com ja mainitse:

  • Sen wikin nimi ja osoite, jossa väitetty rikkomus tapahtui;
  • Tarvittavan wikisivun osoite;
  • Syy, miksi uskot rikkomuksen tapahtuneen.

Kun ShoutWikin henkilökunta on vastaanottanut viestisi, tarkistamme tiedot ja teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet.